تجلیل از شرکت فرازپنداران آریا موج

تجلیل از شرکت فرازپنداران آریا موج (فرپام) درهمایش ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

همایش ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی روز چهارشنبه، دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به همت موسسه آموزشی و پژوشی اتاق بازرگانی ایران و موسسه عصر گفتگو و با حضور مدیران ارشد کشور برگزار شد. در این همایش که با هدف تجلیل از برندهای برتر در حوزه تولید، صنعت و بازرگانی و با رویکرد مسئولیت اجتماعی در مرکز همایش های صدا و سیما تشکیل شد، از مهندس مهدی ناظمیان مدیرعامل شرکت فرپام با اهداء لوح تقدیر و نشان زرین برند پایدار، تجلیل و قدر دانی به عمل آمد.